Cursus: Reeks 7: Chakra groei cursus

De chakra opleiding is een reeks van 25 lessen.

Onze 7 chakra's vertellen ons door heen heel ons lichaam ,hoe we staan in ons leven, wat er speelt ,wat er belangrijk is in ons lichaam.

Wat zijn de Chakras

Een chakra is een centrum van activiteit dat levenskrachtige energie ontvangt, assimileert en uitdrukt. Het woord chakra is letterlijk te vertalen als wiel of schijf, en verwijst naar een draaiende cirkel van bio-energetische activiteit. Goed functioneren van onze chakra's is nodig voor onze gezondheid en ons wel-voelen. Voor ons als mensen zijn de 7 hoofdchakra’s het meest van tel, wat niet wil zeggen dat de vele kleinere chakra’s in ons lichaam minder belangrijk zijn. 

Door heen veel  praktische oefeningen ga je ervaringen op doen …die je in het dagelijkse leven makkelijk kan toe passen … zo groei jij je eigen groei tot wie jij werkelijk bent….

en leer je je lichaam kennen

deze reeks start op nieuw eind november 2019